กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ  บริเวณตรงปากเซอย ๓๐ กันยา ซอย ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 


 

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.