ตรวจรับครุภัณฑ์เงินทุน หมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ 2556

             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10.45 น. ที่สำนักชลประทานที่ 8 ได้มีการตรวจรับครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ 2556 และส่งมอบรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 2 คัน พร้อมแนะนำวิธีใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 และในเวลา 13.00 น. ได้นำรถตักหน้าขุดหลังมาทดสอบการใช้งาน ณ ประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สชป.8

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.