ติดต่อเรา

 

ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 243 (ธุรการ ฝปก.ชป.8)    

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 343 (งานซ่อมยานพาหนะ)

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 244  (งานไฟฟ้า-ประปา)     

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.