ติดต่อเรา

ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 242 (ธุรการ ฝวก.ชป.8)    

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 241 (ฝวก.ชป.8)

 

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.