ติดต่อเรา

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 245 (ธุรการ ฝปด.ชป.8)    

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 349 (งานแทรคเตอร์)

โทรศัพท์ 044-345-130-3 ต่อ 246 (งานยานพาหนะ)

โทรศัพท์ 044-345-363 (FAX)      

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.