ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการซ่อมสร้างดัดแปลงแก้ไขการผลิตการติดตั้งเครื่องกว้านบานระบายอุปกรณ์บังคับน้ำ  ควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลก่อสร้าง  เครื่องมือกล  เครื่องจักรกลสูบน้ำ  เครื่องจักรกลงานดิน  ยานพาหนะ  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  ประปา  ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตสำนักชลประทานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1  งานซ่อมสร้างอุปกรณ์
2  งานซ่อมยานพาหนะ
3  งานซ่อมเครื่องจักรกล
4   งานไฟฟ้า ประปา

Copyright 2011 ส่วนจักรกล สำนักชลประทานที่ 8
ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.